კანდიდატთა წარდგენის წესი

ნებისმიერ პიროვნებას შესაძლებლობა ეძლევა წარადგინოს თავისი რჩეული მომავალი პარლამენტის კანდიდატი და გთხოვთ საკითხს მიუდგეთ სერიოზულად და მოგვაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია კანდიდატზე.

მას შემდეგ რაც კანდიდათა შემრჩევი საბჭო
განიხილავს კანდიდატის მონაცემებს და გაესაუბრება მას , პიროვნება გადავა კანდიდატთა საკონკურსო სიაში .

კანდიდატთა სიაში გადასვლის შემდეგ , კანდიდატს გაესნება ცალე კაბინეტი სადაც შეუძლია გამოაქვეყნოს თავისი მოანცემები ვიდეო მიმართვები და ნებისმიერი სახის მასალა, გამართოს პოლემიკა ამომრჩეველთან და წარმოარჩინოს თავისი თავი.

კანდიდატთა საიში მოხვედრილ კანდიდატებთან , ნებისმიერ მომხარებელს შეუძლია გამართოს პოლემიკა, დაუტოვოს კომენტარი  და მისცეს ხმა. ერთი და იგივე მომხმარებელს ორჯერ
ხმის მიცემის შესაძლებლობას არ გააჩნია.

კანდიდატის წარმდგენისთვის გთოხვთ გამოიჩინოთ პასუხისმგებლობა, აუცილებელია ჩაწეროთ  წარმდგენის და კანდიდატის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომლითაც შესაძლებელი იქნება კანდიდატთა შერჩევის საბჭო დაუკავშირდეს კანდიდატს გასაუბრებისთვისკანდიდატის წარმდგენის მონაცემები (საკონტაქტო ინფორმაცია) არის კონფიდეციალური და ნახავს მხოლოდ საბჭო.