წარადგინე ფოტო

გადმოგვიგზავნეთ 20.06 და შემდეგი დღეებისა და მოვლენების ამსახველი ფოტოები

INSTA: modzraoba.20.ivnisi.

Skype: მოძრაობა 20.06

E-mail: modzraoba20.06@gmail.com

შეიქმნება არქივი და ჩატარდება კონკურსი საუკეთესო ფოტოებს მიენიჭება პრიზები. 

ველით თქვენს ფოტოებს....

157 ხმა
102 ხმა
88 ხმა
88 ხმა
83 ხმა
73 ხმა
66 ხმა
65 ხმა
62 ხმა
61 ხმა
58 ხმა
56 ხმა
56 ხმა
55 ხმა
54 ხმა
45 ხმა
41 ხმა
34 ხმა
34 ხმა
33 ხმა
33 ხმა
32 ხმა
24 ხმა
23 ხმა
21 ხმა
21 ხმა
20 ხმა
16 ხმა
14 ხმა
14 ხმა
10 ხმა
6 ხმა
6 ხმა
2 ხმა
1 ხმა
1 ხმა
1 ხმა
0 ხმა