ვაჟა ასათიანი
20 ხმა
დაამთავრა სტენფროდის უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი: საერთაშორისო ურთიეთობები. სამუშაო გამოცდილება 2013-2015 Harmony of the World. 2015-2019 პოლიტიკური ორგანზიაცია ProPublica logo. ფლობს სამ უცხო ენას (ინგლისურს; გერმანულს; ფრანგულს). მზად არის საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნა და სამუსაო გამოცდილება მოახმარეს ქვეყნის განვითარებას.